วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Kalasin Football Club

Kalasin Football Club

Nickname(s) ****************** Pong lang

Founded ********************* 2010

Ground ********************** Kalasin Stadium

Chairman ******************** Nitiwat Bandit

Manager ******************** Sittisak Phujak-nin

League ********************* Regional League Division 2

Kalasin Football Club Logo

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

Amphoe Khao Wong (Vol.1).Pha Nang Khoi Waterfall
Pha Nang Khoi Waterfall [น้ำตกผานางคอย].
: A tourist who has just discovered recently. A waterfall flowing from the Phu Phan mountains. Stratify Is very beautiful. Forest surrounding fertility, and WH. Have running water all year round, even in the dry season. Visitors can explore the whole year.

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Lam Pao Dam.

Lam Pao Dam

Lam Pao Dam

Lam Pao Dam

Lam Pao Dam [เขื่อนลำปาว].
: The earth dam, which blocked a river Pao and Huai Yang. the contact zone between Muang Kalasin, Nong Kung Si, and Yang Talat. Route No. 209 (Highway Kalasin - Maha Sarakham). Dam height is 33 meters of water from the stomach. Dam length 7.8 meter width 8 m. Construction began when the Census 2506, built on 2511 Census. to block the river in the village of Pao and Huai Yang Nong Song Hong. Cause the reservoir to store 1430 million cubic meters of water. Created to alleviate flooding and to agriculture in particular. It is also breeding fish, and a place of recreation in the area. And neighboring provinces.

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Amphoe Tha Khantho.Hat Dok Kad

Hat Dok Kad

Hat Dok Kad {หาดดอกเกด}.
: Located along the Lam Pao Dam (east side). Had a mound, a large area. Has been renovated to the rest of the people in the area and nearby. Has organized a summerhouse, and mushroom arch, the rest to people who avoid the sun and rain. Beach named as "Hat Dok Kad", because at this beach, was an early "Karaket Trees", which is a native fruit grown in this area a lot. When the flowering season, the smelly onion around the beach area of this During the weekend, people will relax a lot of popularity.Phu Phra Forest Park

Phu Phra Forest Park

Phu Phra Forest Park {วนอุทยานภูพระ}.
: Located at Tambon Tha Khantho, Tha Khantho District . Within the park consisting of exotic stone shape, set amidst the forest of the park along the road a lot. Phu Phra Forest Park, covering an area of about 65,900 farm is also the resting place of people Kalasin.

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Amphoe Nong Kung Si.

Kho Maharat
Kho Maharat {เกาะมหาราช}.
- The Park is the rest of the people in the area. In island area, with accommodation in and around City Hall Park has been renovated into a beautiful Which is very suitable for relaxation.

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Amphoe Kamalasai.

Tourism.

Mueang Fha Dad Sung Yang

Bai Se Ma
Mueang Fha Dad Sung Yang.
: The Ancient City between the ages of Year 1300-1600. The Town looks like "Bai Se Ma". The ancient city. It remains mixed with the soil, the city has two layers. Around 1000-2000 years old are generally a plethora "Bai Se Ma" with a pattern and no pattern of the Fine Arts Department registered the 130 sheet and a plethora. Pipe clay dragon-shaped handle about 7,000 years old. And pipes made of bronze age about 5000-6000 year are now landmarks learn about the important historical sites and antiquities of the province.

                         *****************************************************

Phra That Ya Khu
Phra That Ya Khu (That Yai).
: The historic environment is still relatively complete. Characteristics as the "pagoda" Dvaravati (around 13-15 century). Is the art of construction Dvaravati. Made of adobe brick base form 8 edge base size width 10 meters, 10 meters long, creating overlap.

                             **************************************************

Wat Pho Chai Se Ma Ram

Wat Pho Chai Se Ma Ram.
: The temple is an interesting measure is the "Bai Se Ma" Dvaravati. The embroidery is a temple wall, and collected in the temple. Bai se Ma was found that the image is carved on Buddhism.

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Amphoe Mueang.

Tourism.

Wat Klang
Wat Klang (วัดกลาง). The Buddha image is a "black body" made of bronze 20 inches wide. Built in the reign of King Ku Na across Phra Buddha Chai Sunthorn ancient Representing a joint letter to Thai ancient inscriptions.

Phutthasathan Phu Po
Phutthasathan Phu Po (พระพุทธรูปสถานภูปอ). As the ancient Buddha image. (Dvaravati) is the worship of the province of Kalasin And neighboring provinces.

Phraya Chaisunthon Monument
Phraya Chaisunthon Monument (อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร). A cast bronze monument stands on the podium as much true right hand holding kettle. Left hand holding a sword absolute power Founder Kalasin.

Wat Si Bun Rueang
Wat Si Bun Rueang (วัดศรีบุญเรือง). The old temple. Sema, which has a number of cities Engrave preserved. The embroidery around the temple. Angels are flying over the castle image (a native northeast of Arts) is nested two ground floor has a family of kings.

Arts Center of Culture and Tourism Kalasin
Arts Center of Culture and Tourism Kalasin (ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว). The old temple. Sema, which has a number of cities Engrave preserved. The embroidery around the temple. Angels are flying over the castle image (a native northeast of Arts) is nested two ground floor has a family of kings.